UNIVERSAL WHITE TIME HEALING (UWTH) IS GECREEERD DOOR HOOG ONTWIKKELDE SPIRITUELE WEZENS, DIE DE ONTWIKKELING OP AARDE MILJOENEN JAREN HEBBEN GESTUURD EN GEVOLGD. DE WHITE TIME ENERGIE KOMT UIT DE WHITE TIME BRON. DE WHITE TIME BRON BEVINDT ZICH ERGENS IN HET GROTE UNIVERSUM. DE OUDSTE, HOOGSTE SPIRITUELE WEZENS, BUITENAARDSEN, ENGELEN EN LICHTWEZENS WAKEN OVER DEZE ONUITPUTTELIJKE KRACHTBRON.

 

WHITE TIME IS WIT LICHT, DAT ALLE KLEUREN VAN LICHT OMVAT. DAARNAAST OMVAT WHITE TIME VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST IN EEN TIJDUNIT. DE WHITE TIME HEALER IS VERBONDEN MET DEZE WHITE TIME BRON EN TEGELIJK OOK MET DE ENERGIE VAN MOEDER AARDE. DEZE BEIDE VORMEN VAN ENERGIE EN KRACHT KOMEN VERVOLGENS SAMEN IN HET HART VAN DE HEALER EN STROOMT DOOR NAAR DE ARMEN EN DE HANDEN

 

DOORDAT WHITE TIME ALLE TIJD IN EEN UNIT OMVAT BEHANDELT EEN UWT HEALER EEN KLACHT NIET ALLEEN IN HET HEDEN, MAAR OOK ENKELE SECONDEN VOORDAT DEZE IN HET VERLEDEN ONTSTAAN IS, EN TEGELIJKIN DE TOEKOMST OM TE VOORKOMEN DAT DE KLACHT WEER TERUGKEERT.

 

DE BRON VAN DEZE WHITE TIME ENERGIE IS ONUITPUTTELIJK. DE GENEZENDE KRACHT VAN DE UNIVERSAL WHITE TIME ENERGIE STEMT ZICH AF OP DE BEHOEFTES VAN DE MENSHEID EN DE FREQUENTIE EN KRACHT WORDT AANGEPAST AAN DIEGENE DIE DEZE ENERGIE ONTVANGT.

 

NA IEDERE BEHANDELING BLIJFT EEN DEEL VAN DEZE KRACHTIGE HELENDE ENERGIE IN DE BEHANDELAAR ACHTER. HIERDOOR VERBETERT OOK DE GEZONDHEID VAN DE BEHANDELAAR. HET HELENDE VERMOGEN EN DE KRACHT VAN DE BEHANDELAAR NEEMT NA IEDERE BEHANDELING TOE.

 

DE HOGE SPIRITUELE WEZENS DIE DEZE VORM VAN BEHANDELING HEBBEN AANGEPAST VOOR DE AARDE, GELOVEN IN HET GROTE UNIVERSUM MET ZIJN KRACHT EN MOGELIJKHEDEN. VOOR HEN IS ALLES UNIEK EN ZAL HET ALTIJD BESCHERMD EN IN STAND GEHOUDEN WORDEN.

 

ZIJ ZIJN VERVULD VAN EEN HELDER BEWUSTZIJN VAN HET UNIVERSUM, DE WIJSHEID VAN HET LEVEN, DE DOOD, DE TIJD, HET ONTSTAAN VAN HET UNIVERSUM, VAN AL WAT IS. ZIJ LEVEN HUN LEVEN IN EEN CONFEDERATIE VAN LICHT EN LIEFDE.

 

DE KRACHT VAN WHITE TIME IS ALOM EN BEKEND IN HET GROTE UNIVERSUM EN WORDT TOEGEPAST OP VELE TERREINEN. BEGRIP EN KENNIS VAN DE KRACHT EN ENERGIE VAN WHITE TIME VERHOOGT DE KWALITEIT VAN ONS LEVEN.

 

UWTH IS VRIJGEGEVEN DOOR CHANNIE CHA CENTARA. ZIJ HEEFT VANAF HAAR VIJFDE JAAR CONTACT MET WEZENS VAN ANDERE PLANETEN DIE TOT HET LICHT BEHOREN EN WERKT IN HARMONIE MET HEN SAMEN. ZIJ IS HOOFDLERARES VAN ZWEDEN EN AMBASSADRICE VOOR DE WERELD EN GEEFT IN VELE LANDEN CURSUSSEN OVER UWTH EN ANDERE ZAKEN.

 

CHANNIE CHA CENTARA WERKT MET HAAR SCHAT AAN VERMOGENS OP VELE NIVEAUS OM HET EVOLUTIEPROCES OP ONZE AARDE NAAR DE NIEUWE AARDE TE ONDER-STEUNEN. ZE IS EEN SCHAKEL, EEN BRUG, EEN STEM EN EEN INTERMEDIAIR TUSSEN VERSCHILLENDE DEMENSIES. HAAR HUMOR, GAVEN EN KENNIS ZIJN WAARDEVOLLE GESCHENKEN DIE ONS HELPEN ONS BEWUSTZIJN TE VERHOGEN. 

 

INE SUIKER IS HOOFLERAAR UNIVERSAL WHITE TIME HEALING IN NEDERLAND. VIA HAAR OPLEIDINGSCENTRUM DE AARDESCHOOL TE BOEKEL BEN IK GESCHOOLD IN: 

UWTH LEVEL 1-2-3 EN 4 HEALINGS

LERAAR UWTH LEVEL 1 & 2 

EN BOARD OF ANGELS HEALER.